RYEP

Youth exchanges - Študentské výmeny

 RYEP - Youth exchanges - Študentské výmeny


Rotary Club Dunajská Streda sa v tomto roku pripojila k Programu RYE – Rotary Youth Exchange (RYEP). Tento program je určený predovšetkým pre mládež vo veku od 15 rokov. Jeho zámerom je umožniť mladým študentom spoznať život, kultúru, zvyklosti a jazyk iných krajín. V rámci RYEP študenti môžu využiť rôzne formy pobytov:

1. Dlhodobé (ročný študijný pobyt)

Pobyt počas školského roka v rodinách hostiteľov z radu rotariánov v jedných zo 17 krajín sveta (Sev.Amerika, Južná Amerika, Ázia, Austrália, Tichomorie,…)

2. Krátkodobé (family 2 family, tábory)

Family 2 Family – zvačša 3-4 týždňový výmenný pobyt v rodine v jednej zo 17 krajín sveta, kde následne ubytováva kamaráta u koho bol na pobyte na výmenu.


Tábory – viac ako 100 tematických táborov v rôznych častiach sveta (jazdectvo, tenis, horolezectvo, yachting, turistika, fotografovanie, malovanie, hudobné tábory,…)

Počas týchto pobytov študent spozná nielen krajinu ktorú navštívi, ale aj nových priateľov pričom získa nové zručnosti, osmelí sa a zároveň sa naučí či zdokonalí jazyk.

Pre viac informácií kontaktujte YEO (Youth Exchange Officer) zodpovedného za výmenné programy alebo prídite na stretnutie Rotary Clubu Dunajská Streda ktoré sa koná každú stredu v hoteli Therma o 19:00
Aktuálne informácie