RYEP

Youth exchanges - Študentské výmeny

Rotary dištrikt 2240

Rotary dištrikt 2240 tvoria v súlade s jednotnými zásadami Rotary International od roku 1999 všetky Rotary kluby pôsobiace na území ČR a SR.

Rotary Dištrikt 2240 je medzinárodná nevládna organizácia s pôsobnosťou na území ČR a SR. Rotary kluby sa na vedení dištriktu podieľajú prostredníctvom svojich zástupcov. Najvyšším orgánom je Dištriktná konferencia.

Morálne hodnoty rotariánskeho spoločenstva sú pre všetkých českých a slovenských rotariánov vyjadrené heslom, ktoré si náš dištrikt pri svojom vzniku trvalo zapísal do svojho štítu a ktoré znie: "Dignitatis memores ad  optima intenti"

Aktuálne informácie