RYEP

Youth exchanges - Študentské výmeny





ROTARY

je spoločenstvom, do ktorého je zapojených 1,2 miliónov mužov a žien, organizovaných v takmer 30 000 kluboch pôsobiacich prakticky vo všetkých krajinách sveta.

ROTARIÁNI

sa schádzajú ako priatelia pravidelne každý týždeň, aby jednali o aktuálnych témach a projektoch zameraných na pomoc a služby miestneho a medzinárodného dosahu. Členovia klubov sú rôzni predstavitelia rôznych oborov a profesií, zastúpených v danej obci.

ROTARIÁNI

pripravujú a uskutočňujú množstvo pozoruhodných projektov humanitného, vzdelávacieho alebo kultúrneho zamerania, pričom usilujú prostredníctvom výmenných programov o obohatenie života svojich spoluobčanov na miestnej a medzinárodnej úrovni.


Uskutočnili sme ...
Splav Malého Dunaja

Vážení Priatelia - Rotariáni,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou pozvali na 2. ročník rotariánskeho splavu Malého Dunaja, ktorý organizujeme dňa 13.9.2014.

Čítajte ďalej...