RYEP

Youth exchanges - Študentské výmeny

 Kto sme: Rotary club v zakladaní Dunajská Streda

Časť prvá - ako to  začalo.

 
Miesto:                    Dunajská Streda
Čas:                        začiatok marca
Rok:                        2013
Zúčastnení:           jeden nadšenec a deväť nasledovníkov
    
    Takto to teda bolo. Po niekoľkých stretnutiach a povinnom počiatočnom oťukávaní sme sa  desiati rozhodli. Áno,  pokúsime sa  založiť Rotary klub.

Čo to ale vlastne je?

Poradiť prišli rotariáni z Nitry, Nových Zámkov,  Budapešti. Vysvetlili – poradili, ale hlavne vzbudili náš záujem.  A potom sa to už rozbehlo,   založili sme občianske združenie  a začali sa schádzať. Na každé stretnutie prišli aj Gabo Katona a Ľudovít Lebo  zo sponzorského novozámockého klubu.  Robo Bečica z Nitry tiež prispel  a činnosť  klubu nabrala otáčky.

Najprv PETS v Brne, prvé kontakty, kopa nových poznatkov a predsavzatí.

Prvá nepísaná úloha  – vytvoriť priateľskú, dobrú a hlavne fungujúcu spoločnosť – v podstate teambuilding -  sa začala napĺňať.

ČO ĎALEJ:

Postupne sme prijímali nových členov.  Dnes nás je osemnásť, onedlho dvadsať.

Rozhodli sme sa, že našu snahu zameriame na podporu talentovanej mládeže.

Poverení členovia klubu vypracúvajú program na podporu mládeže nášho mesta.Aktuálne informácie