RYEP

Youth exchanges - Študentské výmeny

Rotary Good news

Rotary Good News je časopis Rotary dištriktu 2240. Informuje členov Rotary a ďalšiu verejnosť o aktivitách Rotary vo svete a v dištrikte.

Vychádza jedenkrát za dva mesiace. Jednotlivé vydania, vrátane celého archívu, si môžete prezrieť tu.

Aktuálne informácie