RYEP

Youth exchanges - Študentské výmeny

ROTARY si zapísalo do svojho štítu ústredné heslo:

SERVICE ABOVE SELF


čo môžeme volne preložiť ako:
SLUŽBA BEZ OHĽADU NA SEBA


Motto rotariánskeho roku 2009/2010:

The Future of Rotary Is in Your Hands / Budúcnosť Rotary je v našich rukách
Aktuálne informácie